Phân phối âm thanh Toa tại Việt Nam: Công ty TOA việt Nam, đại lý TOA JAPAN. âm thanh Toa tư vấn thiết kế am thanh Toa

Loa gắn trần với mặt loa rời

LOA GẮN TRẦN VỚI MẶT LOA RỜI, LOA GAN TRAN VOI MAT LOA ROI, LOA GAN TRAN - Thông tin sản phẩm LOA GẮN TRẦN VỚI MẶT LOA RỜI, LOA GAN TRAN VOI MAT LOA ROI, LOA GAN TRAN. TOA VIỆT NAM phân phối LOA GẮN TRẦN VỚI MẶT LOA R

Tư vấn Loa gắn trần TOA

Thiết kế và cài đặt hệ thống âm thanh phòng nghe

Thiết kế và cài đặt hệ thống âm thanh phòng nghe Thiết kế và cài đặt hệ thống âm thanh phòng nghe, Phòng nghe hay nhất là phòng có trần cao, sàn chắc chắn và tường không được quá phản âm (nhiều bê-tông, kính) cũng như không được quá hút âm (quá xù xì hay treo nhiều thảm).